Tonneke’s Rijdende Winkel stopt

Meer dan vier jaar lang heeft Tonny met hart en ziel geprobeerd voor mensen die het niet makkelijk hebben het verschil te maken en met haar Rijdende Winkel haar eigen boontjes te doppen. In december 2019 is de Stichting tot Steun van Tonneke’s Rijdende Winkel  opgericht met als belangrijkste taak om Tonneke de mogelijkheid te bieden haar werk voort te kunnen zetten door het verwerven van giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen en schenkingen. Daarnaast bleef de Stichting Tonny met raad en daad bijstaan en ondersteunde en begeleidde haar bij de bedrijfsvoering.


Begin 2021 leek het toekomstperspectief voor Tonny beter dan ooit toen de social-businesscase die in het kader van de Challenge ‘Nieuw Werk’ van de gemeente Tilburg was  opgesteld werd goedgekeurd. Voor Tonny persoonlijk betekende dat onder meer dat zij de eerste jaren verzekerd zou zijn van een bescheiden, maar vast inkomen; net voldoende om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien.
Des te verdrietig is het dat Tonny in de loop van 2021 ernstig getroffen is door grote tegenslagen in de privésfeer die haar gedwongen hebben om haar activiteiten stop te zetten.
Voor de stichting betekent dit dat we onze activiteiten binnenkort beëindigen, maar in de komende weken zullen we Tonny nog blijven ondersteunen bij de verdere afwikkeling.
We willen iedereen die Tonny, al dan niet via de Stichting, de afgelopen jaren financieel of op andere manieren hebben gesteund, daarvoor hartelijk bedanken.

Fred Greve
Voorzitter van de Stichting tot Steun Tonneke’s Rijdende Winkel

Persbericht

Tonny heeft besloten haar activiteiten voor de Rijdende Winkel stop te zetten. Het afgelopen jaar is voor Tonny een bewogen jaar geweest met tegenslagen in de privésfeer. Daarnaast speelden gezondheidsklachten ook een rol bij haar besluit om te stoppen. Het lukte Tonny niet om de afgelopen maanden de winkel op de weg te houden en in december heeft ze moeten besluiten om de onderneming te beëindigen. Daarmee komt een einde aan een periode  van meer dan vier jaar waarin Tonny haar sociale onderneming een gezicht gaf in diverse Tilburgse wijken. Ze probeerde net even het verschil te maken voor mensen die het niet makkelijk hebben. En ze heeft daar met hart en ziel voor geknokt.


Het bestuur van Stichting tot Steun Tonneke’s Rijdende Winkel heeft kennis genomen van haar besluit en respecteert dat uiteraard. We vinden het jammer dat we er niet in geslaagd zijn om het idee van de Rijdende Winkel in de stad de plek te geven die het verdient. De stichting blijft Tonny ondersteunen bij de verdere afwikkeling.

Neem voor vragen contact op met de stichting.

Terug naar boven