Wie is Tonneke?

Kijk voor het laatste nieuws over Tonneke op de nieuwspagina

Tonny Steenis-Bleijenberg is geboren op 28 april 1965 en woont sinds haar jeugd in Tilburg. Ondanks het feit dat ze in haar leven veel tegenslagen heeft gekend is ze een levenslustige, energieke vrouw die in het verleden regelmatig in botsing is gekomen met allerlei maatschappelijke en bureaucratische ‘systemen’ en ze wil mede daardoor absoluut niet afhankelijk zijn van anderen. Ze wil juist onafhankelijk zijn en haar eigen boontjes doppen. Sinds januari 2017 probeert ze daarom als zelfstandig ondernemer de kost te verdienen door met een voormalige SRV-wagen rond te rijden in achterstandswijken van Tilburg om met name arme, eenzame en hulpbehoevende mensen te kunnen voorzien van hun dagelijkse boodschappen tegen een aanvaardbare prijs. Veel van haar klanten zitten in een bijstandssituatie en/of ontvangen enkel een AOW- of andere uitkering.

Gaandeweg heeft Tonny met veel van haar klanten een vertrouwensrelatie opgebouwd. Zij komt letterlijk ‘achter de voordeur’ bij mensen waar de gemeente en instellingen allang niet meer komen en dat maakt het haar mogelijk om allerlei problemen waarmee haar klanten kampen te signaleren. Problemen van mensen op het gebied van fysieke of psychische gezondheid, relatie en opvoeding, hygiëne en huishouding, schulden e.d. die ‘onder de radar blijven’. Tonny geeft deze signalen, zeker als het gaat om het lot van kinderen, door aan de huisarts, wijkagent, woningbouwvereniging, schuldhulpverlening, ouderenzorg, wijkverpleging, gemeente of het wijkcentrum en vervult daarmee een unieke rol. Om haar klanten blijvend  te kunnen bedienen wordt ze bijgestaan door een aantal vrijwilligers.

‘Tonneke’, zoals ze in de volksmond wordt genoemd, is inmiddels een bekend ‘instituut’. In een prachtige documentaire uit 2019 onder de titel ‘de Laatste der Mohikanen’ van Max van der Ploeg (afstudeerproject HAKU) is dit prima weergegeven. Via deze link kunt u deze documentaire bekijken. De documentaire is te zien geweest op het IDFA en op de publieke omroep en heeft veel publiciteit met zich meegebracht. Zo was Tonny te gast bij ‘Pauw’ en bij ‘De Nieuwe Maan’ en verschenen er artikelen in de Volkskrant, NRC en Brabants Dagblad. Ook Omroep Tilburg en Omroep Brabant hebben aandacht besteed aan Tonneke. Deze publiciteit heeft onder andere geleid tot een crowdfundingactie en eenmalige giften die het mogelijk hebben gemaakt om de oude, versleten SRV-wagen te vervangen.

Om Tonneke de mogelijkheid te bieden haar werk voort te kunnen zetten is in december 2019 de Stichting tot Steun Tonneke’s Rijdende Winkel opgericht. Meer over de Stichting vind je op de pagina Wie zijn wij? Actuele informatie over het reilen en zeilen van Tonneke’s Rijdende Winkel vind je binnenkort op de pagina Nieuws van Tonneke.

Terug naar boven