The Living Museum

Tonneke bezocht The Living Museum, een initiatief van Rob Haan waar mensen met een bepaalde verslavingsproblematiek worden benaderd op basis van hun talent en kwaliteiten als kunstenaar. Vanuit deze relatie wordt een menswaardig contact en vertrouwen opgebouwd wat los staat van de problematiek, maar wat via deze andere weg kan leiden tot een mogelijk begin van een oplossing voor de verslaving.

Rob heeft voor dit initiatief na een opstart aan de Piushaven via BNI veel middelen opgehaald voor een nieuwe vaste ontmoetingsplek aan de Enschotsestraat. Dit inspireerde Tonneke om ook aansluiting te zoeken bij BNI om te kijken wat ze voor haar kunnen betekenen.

Terug naar boven